תמלול לעיריות

תמלול לעיריות

ברוב המקרים ישיבות שונות של מועצת העיר בכל אחת מהערים בישראל, מוקלטות ומתומללות. בישיבות הללו משתתפים בכירים ברשות העיר כמו ראש העיר, סגניו וכל מנהלי האגפים והמחלקות.  דיונים במועצת העיר  בישיבות במועצת העיר עולים נושאים רבים לדיון, חשוב לדעת מה אמר דובר זה או אחר אשר הובילו להחלטה ספציפית. לכל החלטה קיימת השלכות הן ישירות … להמשך קריאהתמלול לעיריות